Lysohlávka kubánská (Psilocybe cubensis)

Lyshlávka kubánská (Psilocybe cubensis) je druhem psychedelické houby obsahující psilocybin a psilocin. Lysohlávky jsou lidově nazývány „houbičky“ a často se jim přezdívá „kouzelné“, nebo „magické“ houby. Všechny lysohlávky patří do čeledi límcovkovitých a rostou po celém světě. Lysohlávka kubánská je největším druhem této houby a je rozšířena také po celém světě a to i přes svůj název „kubánská“. Za ten vděčí primárně svému objeviteli Franklinovi Summer Earleovi, který tuto houbu poprvé objevil a popsal v roce 1906 právě na Kubě.

Psilocybe cubensis v příroděDávno před objevením v roce 1906 však lysohlávky znali pradávné mexické kmeny, které tyto houby používali ke svým léčebným rituálům (více o novodobé historii lysohlávek si přečtete zde). Indiánští šamani pomocí svých posvátných hub vstupovali do jiných světů aby zde získávali potřebné informace, učili se, léčili členy svého kmenu a objevovali dosud neobjevené. Díky setkání západních cestovatelů a průzkumníků s mexickými kmeny se znalosti o těchto houbách v minulém století rychle rozšířily mezi obyvatelstvo západních zemí, kde se staly zájmem věděckého zkoumání.

Moderní psychologie a medicína záhy identifikovala velký potenciál těchto magických hub v jejich schopnosti léčit dosud nevyléčitelné nemoci a psychické problémy. Velmi může pomoci lidem ve finálním stadiu rakoviny a jiných nevyléčitelných nemocí, kde pomáhá psychicky se vyrovnat s blížící se smrtí pacienta. Dalším z možných léčebných využití je pomoc pacientům trpících Hortonovým syndromem – jedná se o kumulované, periodické bolesti hlavy (tzv. Cluster headaches), které jsou jen těžko snesitelné. Jejich příčina je neznámá a postihuje zhruba 0,1% veškeré populace, především pak muže. Doposud se nepodařilo najít žádný efektivní lék na tyto nesnesitelné bolesti, až na jednu výjimku. Jsou jí houby Psilocybe cubensis, které v tomto případě fungují jako zázrak a jejich pravidelná konzumace v malém množství pacienty zbaví problémů.

Dalším terapeutickým využitím lysohlávek je léčba závislostí. Nejnovější výzkumy prokázaly pozitivní vliv na zbavování se nejrůznějších závislostí, především na alkoholu a tvrdých drogách. Pacienti závislí na alkoholu začali po pravidelném podávání lysohlávek vykazovat známky snížené touhy po alkoholu a začali více přemýšlet nad škodlivostí svého návyku a dopadech na jejich další život. Řada lidí po celém světě potvrzuje řadu dalších terapeutických přínosů těchto hub, zejména při jejich využití pro sebezdokonalování a duchovní růst – zde se dostáváme ke spojitosti s pradávným šamanstvím, které také hledalo spirituální rozvoj jako jednu z životních cest.