Lysohlávky (houby rodu Psilocybe) v České republice

Houby rodu Psilocybe (Lysohlávky) jsou fascinující součástí přírody, známé svým významným ekologickým přínosem. V České republice se přirozeně vyskytuje několik druhů těchto hub, které obývají různé biotopy a mají specifickou roli v ekosystému. Pojďme se na jednotlivé, u nás rostoucí druhy, podívat detailněji.

Psilocybe semilanceata (Lysohlávka kopinatá)

 • Taxonomie: Patří do rodu Psilocybe, čeledi Hymenogastraceae.
 • Popis: Klobouk je kuželovitý, někdy s výrazným hrbolem na vrcholu, o průměru 0,5-2,5 cm. Barva klobouku se mění od žlutohnědé až po olivově hnědou. Třeň je tenký, bílý až světle hnědý.
 • Biotop: Roste na pastvinách a lukách, často na místech, kde se pasou ovce nebo skot. Preferuje vlhké prostředí a kyselé půdy.
 • Sezóna: Nejčastěji se vyskytuje na podzim.
 • Ekologický význam: Hraje důležitou roli v rozkladu organické hmoty a obohacování půdy.

Psilocybe bohemica (Lysohlávka česká)

 • Taxonomie: Patří do rodu Psilocybe, čeledi Hymenogastraceae.
 • Popis: Klobouk má průměr 1-4 cm, je zvoncovitý až kuželovitý s jemnými vlákny na povrchu. Barva se pohybuje od hnědé po olivově zelenou. Třeň je dutý, bělavý, někdy s modrozelenými skvrnami.
 • Biotop: Roste v lesích, zejména na tlejícím dřevě listnatých stromů, často v mokřadech a na vlhkých místech.
 • Sezóna: Objevuje se na podzim.
 • Ekologický význam: Podílí se na rozkladu dřevní hmoty, čímž přispívá k recyklaci živin v lese.

Psilocybe cyanescens (Lysohlávka modrající)

 • Taxonomie: Patří do rodu Psilocybe, čeledi Hymenogastraceae.
 • Popis: Klobouk je 1-4 cm široký, plochý až mírně vyklenutý, s tmavě hnědou až karamelovou barvou. Třeň je bílý, při poranění modrá.
 • Biotop: Preferuje dřevěné štěpky a mulč, často v parcích a zahradách, někdy na okrajích lesů.
 • Sezóna: Roste od podzimu do zimy, za mírného počasí i v zimních měsících.
 • Ekologický význam: Hraje roli v rozkladu organického materiálu v městských i přírodních prostředích.

Psilocybe serbica (Lysohlávka srbská)

 • Taxonomie: Patří do rodu Psilocybe, čeledi Hymenogastraceae.
 • Popis: Klobouk je 1-3 cm široký, zvoncovitý až plochý, světle hnědý s tmavšími skvrnami. Třeň je tenký, bílý, při poranění modrá.
 • Biotop: Roste na tlejícím dřevě, zejména v horských lesích s vysokou vlhkostí.
 • Sezóna: Nejvíce se objevuje na podzim.
 • Ekologický význam: Přispívá k rozkladu dřevní hmoty v horských ekosystémech.

Vývoj a historie

Rod Psilocybe má dlouhou evoluční historii, která sahá až do doby před miliony let. Tyto houby se vyvinuly jako součást komplexního ekosystému, kde hrají klíčovou roli v rozkladu organické hmoty a recyklaci živin.

Zajímavá fakta

 1. Adaptabilita: Houby rodu Psilocybe jsou velmi adaptabilní a mohou růst v různých biotopech od pastvin po lesy a městské parky.
 2. Symbióza: Některé druhy Psilocybe vytvářejí symbiotické vztahy s rostlinami, což může pomáhat při jejich růstu a přežití.
 3. Rozšíření: Rod Psilocybe je rozšířen po celém světě, s různými druhy nacházejícími se na všech kontinentech kromě Antarktidy.
 4. Přírodní rozklad: Tyto houby jsou důležité pro přírodní rozklad a recyklaci živin, což je klíčové pro udržení zdraví ekosystémů.

Psilocybe houby jsou tedy důležitou součástí přírodních ekosystémů, přispívají k udržování biologické rovnováhy a mají zajímavou a dlouhou evoluční historii.